XXVI Niedziela Zwykła - 29 września 2013 r.

1. Zapraszamy dziś na godz. 18.00 na Nieszpory niedzielne.

2. We wtorek rozpoczyna się miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, zaś w niedziele o godz. 17.45. Zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej dzieci, młodzież, rodziny naszej parafii. Prosimy poszczególne grupy parafialne o wpisanie się do grafiku na prowadzenie różańca. Odmawiając różaniec możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zachęcamy do tego, aby na nabożeństwie różańcowym w swoim dogodnym czasie chociaż raz była każda rodzina z naszej parafii. Dzieci zachęcamy do tworzenia okolicznościowej dekoracji-tablicę, na której każdy przypięty koral różańca będzie śladem ich obecności na nabożeństwie.

3. We środę przypada wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. W tym dniu Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwami do św. Maksymiliana rozpocznie się o godz. 17.45, po której będzie zmiana tajemnic dla Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 18.30 będzie ucałowanie relikwii św. Maksymiliana. Jedna z intencji Mszy świętej zostanie odprawiona za ks. Prałata Bolesława Margańskiego, który w tym roku przeżywa swój Jubileusz 50-rocznicy święceń kapłańskich.

4. We czwartek o godz. 17.00 w dolnym kościele będzie spotkanie dla rodziców i dzieci, które  przygotowują się do I Komunii świętej. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.30 będą spotkania w grupach dla młodzieży gimnazjalnej z klas pierwszych, drugich i trzecich.

5. W piątek przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu i jednocześnie odpust u Ojców Bernardynów w Tarnowie. Główna Msza św. odpustowa będzie o godz. 18.00. W tym dniu w godzinach rannych udamy się do chorych. Po południu od 16.00 spowiedź święta. Na Mszę św. na godz. 17.00 zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież, także dzieci ze świetlicy parafialnej.
O godz. 19.30 zapraszamy na kolejne spotkanie z Pismem Świętym według metody lectio divina. Przynosimy swoją Biblię. Na spotkanie z Biblią zaprasza nas ks. Biskup Andrzej Jeż, jest to zaproszenie skierowane do wszystkich chętnych z miasta Tarnowa i okolicznych parafii. Prosimy o podzielenie się tą informacją ze swoimi bliskimi w rodzinach i znajomymi. Ksiądz Biskup kieruje do nas także zachętę do uczestniczenia w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, które od tej niedzieli rozpoczyna kolejny rok swojej działalności.
Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 14.30 oraz powtarzane w poniedziałki po wiadomościach o godz. 20.00. Szczegółowe informacje o działalności Studium Biblijnego można znaleźć w bieżącym wydaniu Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz na stronie internetowej Diecezji Tarnowskiej.

6. Za tydzień w niedzielę 6 października będziemy przeżywali w naszej parafii uroczystość odpustową, w rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego. Kazania w tym dniu wygłosi ks. dr Krzysztof Bułat, wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa. Uroczysta suma odpustowa będzie o godz. 12.00, po której będzie ucałowanie relikwii św. Maksymiliana. Do odpustu parafialnego przygotujmy się duchowo przez sakrament pokuty. W dniu odpustu młodzież naszej parafii będzie przy stoliku - straganie sprzedawała słodycze dla dzieci, modlitewniki poświęcone patronowi naszej parafii, a także jeszcze na kanwie kończącego się Roku Wiary  Katechizmy Kościoła katolickiego – różne jego wydania.

7. Zachęcamy chłopców począwszy od II klasy szkoły podstawowej do włączenia się w grono ministrantów w naszej parafii. Spotkania dla kandydatów na ministrantów odbywają się w soboty o godz. 11.00. Również dziewczęta, które chcą należeć do grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej począwszy od II klasy zapraszamy na spotkania w soboty na o godz. 10.00.

8. W tym tygodniu zaczynają się zajęcia w domu katechetycznym w naszej parafii. Kursy tańca dla dzieci ze szkoły podstawowej będą się odbywały we środy od godz. 17.00-18.00, dla młodzieży i dorosłych w poniedziałki i środy od godz. 19.00-20.00. Zajęcia z fitness w jednej grupie będą w poniedziałki i środy od godz. 18.00-19.00. Seniorów i wszystkich chętnych, którzy chcą rozpocząć kurs języka angielskiego i kurs komputerowy w stopniu podstawowym zapraszamy na pierwsze spotkanie i zapisy we środę na godz. 18.15 do świetlicy (salka na parterze). Wszyscy chętni, którzy będą chcieli dołączyć na te zajęcia mogą to uczynić w każdym czasie.

9. Za tydzień w niedzielę będą rozprowadzane przez Caritas "Chlebki miłosierdzia". Zebrane fundusze z tej akcji będą przeznaczone dla najuboższych i niedożywionych dzieci.

XXV Niedziela Zwykła – 22 września 2013 r.

1. Zapraszamy dziś na godz. 18.00 na Nieszpory niedzielne.

2. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla Rodziców i dzieci z klas drugich szkoły podstawowej z naszej parafii odbędzie się w poniedziałek (23 września) w dolnym kościele o godz. 17.30. Prosimy rodziców, aby jeśli to możliwe zgłosili swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w swojej parafii, niezależnie od tego do jakiej szkoły dzieci uczęszczają.

3. Klub Inteligencji w Tarnowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na inaugurację nowego roku działalności, która rozpocznie się w sali klubu Mszą świętą we wtorek 24 września o godz. 18.00, przy ul. Rynek 24.

4. W tym tygodniu
−  w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. W tym dniu o godz. 18.00 odbędzie się próba scholi liturgicznej w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich chętnych dzieci i młodzież do włączenia się do scholi.
−   w piątek przypada wspomnienie św. Wincentego a Paulo, odpust w parafii Księży Misjonarzy, główna Msza św. o godz. 18.00.

5. Początkiem października wracamy do zajęć otwartych na świetlicy w domu katechetycznym. Będą to kursy tańca i fitness. Planujemy także podstawowy kurs języka angielskiego i kurs komputerowy dla seniorów oraz zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje będą za tydzień. Chętnie przyjmiemy bądź odkupimy używane pianino.
 
6. Odpust parafialny będzie w pierwszą niedzielę miesiąca – 6 października br.

7. Są wolne miejsca na pielgrzymkę do sanktuariów Europy, którą w dniach od 14-27 października organizuje ks. Krzysztof Orzeł Dyrektor Radia RDN Małopolska. Szczegółowe informacje w zakrystii.

8. Na stoliku przy zakrystii jest do nabycia „Niedziela”, „Gość niedzielny” oraz „Promyczek Dobra” dla dzieci szkolnych.

XXIII Niedziela Zwykła - 8 września 2013 r.

1. Zapraszamy dziś na Nieszpory na godz. 18.00.
2. Dziękujemy za ofiary na tacę przeznaczone na prace remontowo-inwestycyjne  w naszej parafii.
3. Za tydzień będziemy przeżywali Światowy dzień Środków Społecznego Przekazu. Będzie również zbiórka do puszek na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
4. Parafia katedralna przeżywa dziś odpust z okazji Uroczystości Narodzenia NMP, który rozpoczyna Tydzień Maryjny. Nasza parafia zaproszona jest do Bazyliki Katedralnej na czwartek 12 września na Eucharystię o godz. 18.00. Zachęcamy do udziału. Szczegóły Tygodnia Maryjnego znajdują się na afiszu w gablocie.
5. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej na plebani.
6. Od wtorku w kancelarii parafialnej będzie czynny punkt porad prawnych, w godzinach od 18.15-19.15.
7. We środę będzie czynny punkt Caritas. W tym dniu będzie spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin na plebanii o godz. 19.30.
8. W sobotę 14 września w Starym Sączu przy ołtarzu Papieskim rozpocznie się Uroczystość inaugurująca Peregrynację Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji. Rozpocznie się ona Mszą świętą o godz. 15.00 pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Z naszej parafii organizujemy autokar. Są jeszcze wolne miejsca. Wyjazd w sobotę o godz. 12.00. Koszt wyjazdu 20 zł. Zachęcamy do wspólnego wyjazdu. Zapisu możemy dokonać w zakrystii lub w kancelarii. Msza ze Starego Sącza będzie transmitowana przez radio RDN Małopolska i Nowy Sącz.
W sobotę w liturgii przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i tym samym odpust w parafii św. Krzyża i św. Filipa Neri. Główna uroczystość odpustowa będzie o godz. 19.00.
9. W budynku Domu Katechetycznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00-17.00 działa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla dzieci. Do opieki nad dziećmi i pomocy w nauce zapraszamy chętnych wolontariuszy, młodzież i starszych, szczególnie nauczycieli. W tej sprawie prosimy o kontakt z księżmi.
10. W tym tygodniu rozpoczną się spotkania formacyjne dla grup dzieci i młodzieży z naszej parafii – LSO, DSM, KSM. We czwartek na godz. 17.00 do dolnego kościoła zapraszamy scholę liturgiczną i wszystkich chętnych – dzieci i młodzież, którzy chcą włączyć się w posługę śpiewu.
11. Zachęcamy do nabywania czasopism religijnych przy wyjściu z kościoła.
12. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: śp. Stanisław Habel i Jan Franczyk. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

Komunikat ks.bpa Andrzeja Jeża

Komunikat Biskupa Tarnowskiego do parafii miasta Tarnowa
w związku z rozpoczęciem cyklu spotkań z Pismem świętym
według metody Lectio divina

    Drodzy Siostry i Bracia!

Kościół jest „domem Słowa”, który głosi Pismo święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego (por. Verbum Domini 52). „Słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1,25), jest ono zawsze Dobrą Nowiną i pierwszym źródłem duchowości chrześcijańskiej, w nim zawarte jest całe Credo Kościoła.
Pragnę zachęcić Was, drodzy mieszkańcy Tarnowa i okolic, do wspólnego zgłębiania Słowa Bożego metodą Lectio divina. Metoda ta jest modlitewnym sposobem czytania tekstów Pisma świętego, uwzględniającym ich kontekst literacki i historyczny. Uczy nas jak owocnie czytać Słowo Boże, rozumieć je, modlić się nim i jak według niego żyć.
Gorąco zapraszam Was na spotkania z Pismem świętym, które będą odbywały się w pierwsze piątki miesiąca, o godz. 19.30, w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Spotkania poprowadzi ks. dr hab. Piotr Łabuda, wykładowca Pisma św. na naszym Wydziale Teologicznym.
Życzę wszystkim, aby ta najważniejsza lektura naszego życia, jaką jest Pismo święte, przyczyniała się do pogłębienia i wzrostu wiary oraz do osobistego spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie.


† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 30 sierpnia 2013 r.

Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża niniejszy komunikat należy odczytać w niedzielę 1 września br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich parafiach miasta Tarnowa.

                                    Ks. Adam Nita
                                      Kanclerz

XXII Niedziela Zwykła - 1 września 2013 r.

1. W naszej parafii serdecznie witamy nowego wikariusza i katechetę ks. Marcina Gryzło. Przyszedł w miejsce ks. Piotra Skraby, który od jutra rozpocznie w Warszawie w Centrum Formacji Misyjnej swoje przygotowanie do wyjazdu na misje do Afryki. Ks. Marcin podejmie pracę jako katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Ks. Marcinowi życzymy dużo sił, zdrowia, spokojnego, owocnego i radosnego posługiwania w naszej parafii.
2. Zapraszamy dziś na Nieszpory o Najświętszym Sakramencie na godz. 17.45.
3. Za tydzień składka będzie przeznaczona na prace inwestycyjno-remontowe w naszej parafii.
4. Jutro w o godz. 8.00 w górnym kościele będzie Msza się na rozpoczęcie roku szkolnego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, zaś dla XX LO i Gimnazjum nr 7 w Tarnowie o godz. 9.00.
Także jutro w poniedziałek będą zapisy dzieci na  Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą prowadzoną przez Caritas parafii i Diecezji Tarnowskiej w budynku Domu Katechetycznego w godzinach od 14.00-17.00. Do opieki nad dziećmi i pomocy w nauce zapraszamy chętnych wolontariuszy, młodzież i starszych, szczególnie nauczycieli. W tej sprawie prosimy o kontakt z księżmi.
5. W roku szkolnym w dni powszednie w naszym kościele Msze święte będą odprawiane: rano o godz. 7.00 i 8.00 i wieczorem jak zwykle o godz. 18.30. Kancelaria parafialna będzie czynna rano od godz. 8.30 – 9.30 i popołudniu od godz. 17.30 – 18.15. Za tydzień w niedzielę Msze św. o godz. 9.00 będą z kazaniem dla dzieci.
6. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwami do św. Maksymiliana rozpocznie się o godz. 17.45, po której będzie zmiana tajemnic dla Róż Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 18.30 będzie ucałowanie relikwii św. Maksymiliana.
7. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę świętą połączoną z modlitwą o powołania do służby Bożej na godz. 17.30. Po Mszy św. wieczornej o godz. 19.15 zapraszamy młodzież gimnazjalną z klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z rodzicami na pierwsze organizacyjne spotkanie do dolnego kościoła.
8. W pierwszy piątek miesiąca w godzinach rannych udamy się do chorych. Po południu od 16.00 spowiedź święta. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa będzie o godz. 8.00 i 18.30, zaś Msza św. dla dzieci szkolnych i dzieci ze świetlicy parafialnej będzie o godz. 17.00.
O godz. 19.30 zapraszamy na kolejny cykl spotkań z Pismem Świętym według metody lectio divina. Poprowadzi je ks. Piotr Łabuda wykładowca na naszym Wydziale Teologicznym. Przynosimy swoją Biblię. Patronuje im ks. Biskup Andrzej Jeż i swoje zaproszenie na tę formę rozważania Pisma św. kieruje do wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic. Spotkania te traktujemy jako katechezę parafialną dla dorosłych i dzień formacji dla grup i stowarzyszeń z naszej parafii.
9. Za dwa tygodnie, w sobotę 14 września w Starym Sączu przy ołtarzu Papieskim rozpocznie się Uroczystość inaugurująca Peregrynację Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji. Rozpocznie się ona Mszą świętą o godz. 15.00 pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Z naszej parafii organizujemy autokar. Wyjazd w sobotę o godz. 12.00. koszt wyjazdu 20 zł. Zachęcamy do wspólnego wyjazdu. Zapisu możemy dokonać w zakrystii lub w kancelarii.
10. Dzieciom i młodzieży szkolnej życzymy dobrego roku szkolnego.