Patron dnia

Patron dnia

Nie ma lepszych przykładów niż święci, a także lepszych orędowników niż oni. Jeśli moim patronem jest święty, mam przyjaciela u Boga.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami Świętych, których Kościół każdego dnia stawia za przykład jak najszybciej i najprościej spotkać Boga w swoim życiu."