Twórczy Klub Seniora - nowa wystawa

W imieniu członków Twórczego Klubu Seniora działjącego przy parafii św. Maksymiliana w Tarnowie oraz pani Ewy Stańczyk Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy - Biblioteka Publiczna w Tarnowie, ul. Krakowska 4. Wystawa będzie do 5 maja br.

Andrzej Trybulski, Jerzy Ruszel
animatorzy - prowadzący warsztaty plastyczne 

Informujemy również, że w Niedzielę Palmową w naszym kościele będzie wystawa prac wykonanych na szkle przez członków Twórczego Klubu Seniora ''malowane sercem'' prezentująca tematykę religijną.

wystawa1 wystawa2

Wielkopostne rekolekcje parafialne

rekolekcje2014 duze

Twórczy Klub Seniora - wystawa

Twórczy seniorzy.

Przestrzenne maski karnawałowe, figury z masy solnej, rzeźby z drewna, prace plastyczne - to wszystko wykonali seniorzy, którzy jeszcze pół roku temu nawet nie myśleli, że będą coś takiego robić. Do wyjścia z domu i wspólnych artystycznych spotkań zaprosił ich "Twórczy Klub Seniora", który powstał przy Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie.

Ten autorski projekt warsztatów plastycznych prowadzą tarnowscy twórcy Andrzej Trybulski i Jerzy Ruszel. W niedzielę 26 stycznia w świetlicy domu parafialnego można było oglądać pierwszą wystawę uczestników zajęć, odbyło się także spotkanie członków klubu z rodzinami, przyjaciółmi i gośćmi. Swoje prace pokazały 22 osoby, najstarsza ma 84 lata i jej dziełem jest min. czarna maska (3 zdjęcie w galerii).

- Udało nam się zachęcić seniorów w wieku powyżej 60 lat by spróbowali swoich sił w plastyce i jak widać efekty są rewelacyjne - podkreśla Andrzej Trybulski.

Spotkania "Twórczego Klub Seniora" odbywają się we wtorki o 11:00 w świetlicy przy Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie i trwają około półtorej godziny. Udział jest bezpłatny.

"Twórczy Klub Seniora" działa w oparciu o wygrany konkurs "Seniorzy w akcji", organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jednostką wspierającą jest Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych "Timszel".

Zobacz także:

http://www.stronadlaseniora.pl/index.php/aktualnosci/87-tworczy-seniorzy-foto

Życzenia na Boże Narodzenie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszyscy składamy sobie życzenia.


Drodzy Parafianie, obecni Goście oraz wierni uczęszczający do naszego kościoła.
Przez narodzenie Jezusa Chrystusa podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte.
Jego miłość wypełnia nasze serca i zaprasza nas do autentycznego zwrócenia się do Boga.
Z Jezusem Chrystusem rodzi się i odradza zawsze radość.
Życzmy więc sobie nawzajem, aby Święta Narodzenia Pańskiego:

Rozpalały w naszych w sercach wiarę,
pomnożyły pokój i miłość w rodzinach,
uwrażliwiały na potrzebujących i bezrobotnych
pomagały dostrzec samotnych, pokrzywdzonych
wyzwalały dobro i piękno,
i pobudzały nas do kontemplacji wieczności.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Duszpasterze

Nowi biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej

Komunikat w związku z nominacją
biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej

    Umiłowani Diecezjanie!

    W duchu radości adwentowego oczekiwania pragnę powiadomić Was, iż w dniu 14 grudnia br., Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej: księdza dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz księdza dr. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie. Tym samym zaliczył ich do grona pasterzy Kościoła, którzy przez głoszenie Ewangelii, udzielanie sakramentów świętych i władzę pasterską prowadzą Lud Boży do zbawienia. Ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski są kolejno jedenastym i dwunastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

    Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego rodzinną parafią. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.  Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP. Od dnia 22 listopada 2009 r. pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Jest dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

    Ks. prałat dr Stanisław Salaterski urodził się 5 listopada 1954 roku w Lipnicy Murowanej. Jego parafią rodzinną jest Tymowa. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1981 roku, w katedrze tarnowskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Muszyna. W latach 1984–1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem. Od lipca 1988 do września 1989 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Początkiem roku 1990 podjął funkcje diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. Przez dwa lata był asystentem w katedrze historii nowożytnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji podejmując różne funkcje: m.in. diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży, koordynatora duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski, wikariusza biskupiego do spraw młodzieży. W 1994 roku został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Od kwietnia 1995 pełni urząd proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, zaś od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe oraz członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

    Drodzy Diecezjanie!

    Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupów Nominatów, aby mogli owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą duszpasterskie wyzwania trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.
    Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, poprzez posługę nowych pasterzy tarnowskiego Kościoła umacnia wiarę Ludu Bożego, dodaje odwagi wobec zła oraz pomnaża cierpliwość na drodze poszukiwania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia.

    Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa


            † Andrzej Jeż
            BISKUP TARNOWSKI


Tarnów, 14 grudnia 2013 r.