Zajęcia z fitness i nauka gry na pianinie

W poniedziałki i środy o godz. 18.00 w domu katechetycznym odbywają się zajęcia z fitness dla pań.
Zapraszamy chętnych na zajęcia.

Od września br. dla dzieci i młodzieży organizowane są zajęcia nauki gry na pianinie.
Chętnych  prosimy zgłaszać w kancelarii i zakrystii.

Pierwsza Komunia święta – w której klasie?

Reorganizacja szkolnictwa, która wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich, ma wpływ na klasę, w której uczniowie przystępują do Pierwszej Komunii świętej. W okresie przejściowym klasy są złożone z dzieci w różnym wieku, w związku z czym czas przystępowania do Pierwszej Komunii jest różny. Poniżej zamieszczamy zasady, które regulują tę kwestię. Zostały one potwierdzone dla naszej diecezji przez biskupa Andrzeja Jeża.

Sprawa Pierwszej Komunii św.

W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.

W szczególności:

a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,

b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,

c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.

Fragment z Komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dotyczący Pierwszej Komunii św. oraz Programu Nauczania Religii z dnia 14 marca 2012 r.

26 sierpnia - dniem modlitw za prześladowanych chrześcijan

We wtorek 26 sierpnia br. przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Msze święte będą w naszym kościele o godz. 7.00 i po południu o 18.30.

Biskupi polscy proszą, aby ten dzień stał się dniem modlitwy za prześladowanych chrześcijan,
zwłaszcza w Iraku.

Nowa Kolegiata i Kapituła w Wojniczu

Komunikat Biskupa Tarnowskiego
w związku z podniesieniem kościoła parafialnego św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu
do godności kolegiaty i erygowaniem przy niej
Kapituły Kolegiackiej pw. św. Wawrzyńca Męczennika

Drodzy Diecezjanie!

Życie religijne Wojnicza od stuleci koncentrowało się przy kościele pw. św. Wawrzyńca. W 1465 r. bp Jan Lutek z Brzezia wyniósł tutejsze probostwo do godności prepozytury. Z czasem kościół wojnicki podniesiony został do rangi kolegiaty, co potwierdził synod diecezji krakowskiej z 1621 r. Zniesienie kolegiaty nastąpiło w 1786 r. na skutek decyzji władz austriackich.
Mając na uwadze doniosłą historię wojnickiej świątyni, jak również, aby docenić aktualne znaczenie tamtejszego kościoła i parafii, postanowiłem podnieść kościół św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu do godności kolegiaty i erygować przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. św. Wawrzyńca. Będzie to czwarta kapituła w diecezji tarnowskiej – oprócz Kapituły Katedralnej w Tarnowie oraz Kapituł Kolegiackich w Nowym Sączu i Bochni.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówiąc o kapitułach katedralnych i kolegiackich zaznacza, że ich głównym zadaniem „jest sprawowanie bardziej uroczystych funkcji liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim” (por. kan. 503 KPK). Oprócz codziennej troski o liturgię, kapituły podejmowały różnorodne inicjatywy religijne, społeczne i kulturalne. Kolejna kolegiata i kapituła w pejzażu naszej diecezji ma zatem przyczynić się do wzmocnienia dynamiki życia religijnego, rozwoju piękna liturgii oraz krzewienia dzieł, które szczegółowo definiuje jej Statut. Pośród nich, ważnym zadaniem nowej Kapituły będzie wspieranie Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a także otaczanie opieką ubogich a utalentowanych studentów.

Na realizację wytyczonych zadań oraz owocne działanie Kapituły Kolegiackiej w Wojniczu udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

                                                      † Andrzej Jeż
                                                BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 4 sierpnia 2014 r.

 

Wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego - 14 sierpnia 2014 r.

W sierpniu w miejsce Apelu Jasnogórskiego w I sobotę miesiąca, który jest formą przygotowania do peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, będzie uroczysta Eucharystia celebrowana w liturgiczne wspomnienie św. Maksymiliana w dniu 14 sierpnia.

Msza św. poranna o godz. 7.00 będzie celebrowana ze wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego w górnym kościele. Wieczorem o godz. 18.30 będzie Msza św. z Wigilii Wniebowzięcia NMP. Po Mszy św. rano i wieczór będzie ucałowanie relikwii św. Maksymiliana. W tym dniu zachęcamy do uczestnictwa w liturgii.

Odpust parafialny w tym roku będzie w niedzielę 5 października w rocznicę kanonizacji patrona naszej parafii.