ks. dr Grzegorz Rzeźwicki - proboszcz
ks. mgr Damian Migacz - wikariusz
ks. dr Tomasz Maziarka - pomoc duszpasterska (wykładowca na UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie)
ks. mgr Marcin Gryzło - dyrektor anteny RDN Małopolska

Proboszczowie

ks. Stanisław Gurgul (proboszcz) od 1971-1998 (następnie emeryt, zm. 18 kwietnia 2021 r.)
ks. Jan Mikulski (proboszcz) 1998-2002
ks. Jan Gębarowski (proboszcz) 2002-2011
ks. Grzegorz Rzeźwicki 2004-2011 (wikariusz), proboszcz od 2011

Księża, którzy pracowali w parafii:

ks. Jan Witek 1976-1980
ks. Józef Radłowski 1980-1986
ks. Grzegorz Skorupa 1986-1989
ks. Józef Włodarczyk 1987-1993
ks. STANISŁAW BUDZIK 1989 - 1989 (od 2011 arcybiskup metropolita lubelski)
ks. Andrzej Więckowski 1989 -1991
ks. Czesław Ciurej 1991-1994
ks. Stanisław Poręba 1993-1994
ks. Zbigniew Kras 1994-1999
ks. Tadeusz Śmierciak 1998-2000
ks. Jerzy Kawik 1999-2005
ks. Stanisław Porębski 2000-2004
ks. Maciej Górak 2007-2012
ks. Sylwester Brzeźny 2011-2015
ks. Piotr Skraba 2012-2013
ks. Marcin Gryzło od 2013
ks. Jacek Soprych 2015-2018
ks. Piotr Paciorek od 2018-2022