ks. dr Grzegorz Rzeźwicki - proboszcz
ks. mgr Piotr Paciorek - wikariusz
ks. dr Robert Głuchowski - pomoc duszpasterska (wykładowca na UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie)
ks. mgr Marcin Gryzło - dyrektor anteny RDN Małopolska

 

Księża, którzy pracowali w parafii:

ks. Stanisław Gurgul (proboszcz) od 1971-1998 (następnie emeryt, zm. 18 kwietnia 2021 r.)
ks. Jan Witek 1976 -1980
ks. Józef Radłowski 1980 -1986
ks. Grzegorz Skorupa 1986-1989
ks. Józef Włodarczyk 1987-1993
ks. Stanisław Budzik 1989 - 1989
ks. Andrzej Więckowski 1989 - 1991
ks. Czesław Ciurej 1991 - 1994
ks. Stanisław Poręba 1993 - 1994
ks. Zbigniew Kras 1994 - 1999
ks. Jan Mikulski (proboszcz) 1998 - 2002
ks. Tadeusz Śmierciak 1998 - 2000
ks. Jerzy Kawik 1999 - 2005
ks. Stanisław Porębski 2000 - 2004
ks. Jan Gębarowski (proboszcz) 2002 - 2011
ks. Grzegorz Rzeźwicki 2004-2011 (wikariusz), proboszcz od 2011
ks. Maciej Górak 2007 - 2012
ks. Sylwester Brzeźny 2011 - 2015
ks. Piotr Skraba 2012 - 2013
ks. Marcin Gryzło od 2013
ks. Jacek Soprych 2015 - 2018
ks. Piotr Paciorek od 2018