Liturgiczna służba ołtarza (ministranci i lektorzy)
Dziewczęca Słuzba Maryjna
Schola młodzieżowa
Caritas
Twórczy Klub Seniora
Stowarzyszenie AD MAXIMAM
Koła koronkowe
Róże Żywego Różańca
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Klub Integracji Międzypokoleniowej LUMEN
Grupa biblijna