Wszechmogący Boże. Ty, który jesteś naszym pokojem. Ty, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Prosimy o ustanie działań wojennych i pokój na Ukrainie. Daj opamiętanie tym, którzy rozpoczęli wojnę. Zniszcz logikę odwetu i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, bo to jest bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. 
Otocz swą opieką tych, którzy cierpią okrucieństwo wojny, strach i niepewność jutra. Tobie polecamy rządzących, dowódców i żołnierzy, dzieci i młodzież  Ukrainy. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych po obydwu stronach konfliktu racz przyjąć do Twojego Królestwa. Prosimy, by działania wojenne na Ukrainie nie niosły ogromu śmierci ludzi i zniszczeń.

Matko Boża Łaskawa, miej w opiece Lwów i całą Ukrainę.
Boże Ojcze, chroń Polskę i świat przed rozlewem wojny i obdarz nasze czasy dniami pokoju.